Camelia CRĂCIUN

Comparatist, istoric literar și cultural, specializat în domeniul studiilor iudaice, traducător și dramaturg. Studii universitare de filologie (licență) la Universitatea Transilvania din Brașov (2000) și masterat la Universitatea din București (2001) și la Central European University din Budapesta (2003). Doctorat în Istorie (2009). Studii postdoctorate la Colegiul „Noua Europă” (2013) și Academia Română (2015). Chevening Visiting Scholar la Universitatea din Oxford (Foreign Commonwealth Office, 2006-2007). Cadru didactic universitar la Universitatea din București. Lector invitat și consultant științific în cadrul Teatrului Evreiesc de Stat (2014-2016). Fondator și director al Centrului de Cercetare și Conservare a Culturii Idiș din cadrul Teatrului Evreiesc de Stat (2016-2018). Membru în echipe de cercetare internaționale la Collegium Budapest (Ungaria, 2007), Center for Advanced Studies, (Bulgaria, 2008) și Colegiul „Noua Europă” (România, 2010-2011). Începând din 2010, fundamentează studiul culturii idiș în România. Autor, coautor, (co)editor și coordonator a 14 cărți și a peste patruzeci de studii în reviste și volume colective din țară și străinătate. Membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România, al European Association for Jewish Studies, al PEN România și al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Brașov (din 2020).
OPERA: Monografii: Traduceri în limba română din literatura clasică idiș (2015); 140 de ani de teatru idiș în România (2016); Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici (2018). Volume coordonate: Noi perspective în istoria evreilor din România (2010) (în colab. cu Liviu Rotman și Gabriela Vasiliu); Istorie si memorie evreiască (2011) (în colab. cu Anca Ciuciu); Lumea evreiască reflectată în literatura română. Reflections of Jewish Culture in Romanian Literature (2014). Ediții critice: Eugen Relgis, Eseuri despre iudaism, București, 2011 (în colab. cu Leon Volovici). A coordonat, îngrijit și prefațat colecția Biblioteca de Literatură Idiș (7 volume): De la Dibuk la Lozul cel mare. Antologie de teatru idiș (2016); Șalom Alehem, Marienbad (2017); Ițic Manger, Cartea raiului (2018) (în colab. cu Claudia Bosoi); Șalom Alehem, Stele rătăcitoare (2018) (în colab. cu Raluca Andrei); Isaac Bashevis Singer, Un tânăr în căutarea dragostei (2019); Isaac Bashevis Singer, Un băieţel în căutarea lui Dumnezeu: o lumină personală asupra misticii (2019); I. L. Peretz, Opere alese (2020). Traduceri: Lewis Coser, Oameni ai ideilor: perspectiva unui sociolog, Iaşi, 2012 (prefațator și traducător).
REFERINȚE CRITICE (selectiv): Dana Ionescu, Alexandru Gabor, Iulia Deaconu, Adrian Lesenciuc, Irina Matei, Mihaela Gligor.