Florin ȘINDRILARU

N. 8 iunie 1942, Cislău, jud. Buzău. Critic și istoric literar. Absolvent al Liceului Andrei Șaguna din Brașov în 1960 și al Facultății de Limba și Literatura Română din cadrul Universității București în 1965. A fost profesor de limba română în Sibiu și Brașov și cadru didactic asociat la Facultatea de litere a Universității Transilvania din Brașov. A fost redactor coordonator al Filialei din Brașov a Editurii Paralela 45 și redactor al revisteiAstra. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov. Colaborări la numeroase publicații literare din țară și străinătate. I-au fost acordate premii și distincții naționale, printre care titlul onorific de profesor evidențiat (1985) și Diploma de excelență „Gheorghe Lazăr” a Ministerului Educației și Culturii (2008).
OPERA: Antologii de poezie: Exclesior (1982); Arta poetică (1983); Poezia, izvor de frumusețe (1987); Antologia poeziei românești culte, de la Dosoftei până în 1993 (1998); Poet, poezie, destin (2012); Critică și istorie literară: Chiriașul secundei. Cronici, eseuri, comentarii. Vol.I-II (2016); Doru Munteanu. Un romancier în crucea mileniului (2017); Lucrări coordonate: Dicționar de personaje literare (1987); Dicționar de proză românească(1988); Excursiunile noastre în literatură, artă, filosofie (1995); Dicționar de personaje literare (1997; 1998; 1999); Literatura română. Dicționar de texte literare pentru clasele V-VIII (1985); Mari teme literare. Dicționar-antologie de texte pentru clasa a IX-a, vol. I-III (coordonat împreună cu Gheorghe Crăciun, 2000); Dicționar de personaje literare din proza și dramaturgia românească (2002); Limba și literatura română pentru bacalaureat și admitere, vol.I-II (coordonat împreună cu Nicolae Manolescu, Gheorghe Crăciun, Mircea Moț, 2004); Dicționar de personaje literare din proza și dramaturgia românească (2005); Poezia românească. Antologie de comentarii literare și aprecieri critice (2006); O istorie a prozei și dramturgiei românești. Perspectiva personajului literar, vol.I-II (2011).
REFERINȚE CRITICE: inclus în lucrarea „Dicţionarul scriitorilor români de azi”, coordonată de Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin, Editura „Porţile Orientului”, Iaşi, 2011; Şerban Cioculescu, Gheorghe Grigurcu, Ştefan Augustin Doinaş, Alexandru Lungu, Dumitru Micu, Paul Cornea, A.I. Zăinescu, Nicolae Stoie, Anatol Ghermanschi, Ion Drăgănoiu, Luminiţa Marcu, Magda Cârneci, Eugenia Ţarălungă, Constantin Valer Necula, Ruxandra Ivăncescu, Lăcrămioara Chivu, I. Al. Barbu.