Mircea MOȚ

Numele sub care semnează Teodor Mircea Moţ, n. 22 martie 1950, Târnova, jud. Arad. Eseist. Fiul Anei (n. Palade) şi al lui Terentie Moţ. Absolvent al Facultăţii de Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, doctor în filologie al aceleiaşi universităţi (1986). Profesor de limba română şi inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar al judeţului Hunedoara (1973-1999), inspector de specialitate la ISJ Braşov, actualmente profesor de limba română la Colegiul „Andrei Şaguna” din Braşov. A debutat în revista Familia, 1967. Debut editorial în volumul colectiv Tineri poeţi (1970), apărut la Editura Tineretului, cu o prefaţă de Eugen Simion. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Braşov. Colaborări la publicaţiile: Astra, Contemporanul, Familia, Steaua, Orizont,  Acolada, Cetatea Culturală, Vatra, Convorbiri Literare, Iaşul Literar, Apostrof, Tribuna, Mişcarea literară,  România Literară etc. A coordonat lucrări cu caracter didactic.: Dicţionar de termeni literari cu aplicaţii (1999); Ghid pentru bacalaureat (împreună cu Gheorghe Crăciun, Florin Şindrilaru şi Nicolae Manolescu); Concepte fundamentale pentru studiul literaturii române (2011); Gramatica de la A la Z (2012); Dicţionar de personaje literare (gimnaziu); Dicţionar de personaje literare ( liceu);Dicţionar de texte literare interpretate pentru clasele V-VIII (2013); Sugestii de lectură. Clasa a V-a, clasa a VIII-a etc. Premiul pentru eseu al revistei Tribuna. Premiul Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor pentru volumul  Poveşti  în oglindă.

OPERA: Tineri poeţi, volum colectiv (1970); Despre Bacovia, eseuri (2002); Titu Maiorescu. Breviar (2003);  Ion Creangă sau pactul cu cititorul (Editura Paralela 45, 2004);  Poveştile lui Creangă, Poveşti în oglindă (2008, reed. 2009); Însemnări din La Mancha (Editura Academiei, 2015).

REFERINŢE CRITICE (selectiv): În volume: Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al scriitorilor români; Cezar Boghici, Turnul Babel; Cristian Vieru,  Mozaic critic; Constantin Cublesan, Ion Creangă în conştiinţa criticii; Gheorghe Grigurcu, Reflecţii critice; în reviste: Florin Şindrilaru, Chiriaşul secundei,Braşov, Editua Libris, 2016; Simona Vasilache, Nicolae Stoie,  Viorel Chirilă, Florin Şindrilaru, Lacramioara Stoie, Lucia Hardauţ, Liviu Ioani, Mircea Doreanu, Cristian Vieru, Adrian Costache, Cezar Boghici, Viorel Mureşan, Constantin Cubleşan, Gheorghe Grigurcu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.