Nicolae GÂLMEANU

Nicolae GÂLMEANU, n. 9 august 1946, sat Scărișoara, loc. Cislău, jud. Buzău. Poet, prozator. Absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română, Universitatea din București. Profesor de limba română la școala din Buda, apoi la Scărișoara și Cislău, unde devine director. Este membru al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România. Publică în revistele Viața românească, Albina, Contemporanul, Luceafărul. Este prezent în culegerile „Caietul debutanţilor” (cu un ciclu de poeme „Cum trec prin lume” – 1975), „Caietul patriei. Antologie” (1986), cât şi în plachetele apărute la Buzău „Pământ românesc” (1982). Este prezent deasemenea, în antologia „Poezia română religioasă. De la Ion Pillat până azi” (vol.II). Activează în cadrul cenaclurilor literare „N. Tăutu”- Cislău, „Al. Odobescu” – Nehoiu, „V. Voiculescu” – Buzău, fiind unul dintre fondatori. Debutează cu poezie în ziarul Viața Buzăului în 1969. Debut editorial târziu, la treizeci de ani după debutul absolut, cu volumul de versuri Complotul vămilor, Editura Vauclusse Provence, 1996. Poeme traduse în limba germană, franceză și engleză. Premii literare: laureat al Festivalului de poezie de la Râmnicu Sărat.

OPERA: Versuri: Complotul vămilor (1996); Proiect de cruce (1998); Alarmă în Christale (1999); Dumnezeu din gerunziu (2001); Cezură și canon (2003); Mirele pietrei (2006); Cămașa lui Lot (2007); Plângea Iisus (2009); Golgota Akasha (2011); Proză: Zodia fluturilor, roman (2002); Schimbarea la față, nuvele (2004); Egreta de pe malul celălalt, roman (2005); Atent(at) la tentații (2009); Sfeştanie la o casă de intoleranţă(2014).

REFERINȚE CRITICE: Aurel Sasu, Dicţionarul Biografic al Literaturii Române, Ed. Paralela 45, 2006; Valeria Manta Tăicuțu, Marin Ifrim, Gheorghe Postelnicu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.