Noutati

CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Braşov a USR

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Brașov, cu sediul în Bd. Eroilor nr.7, Brașov, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Brașov, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 18 aprilie 2018 ora 10.30 la adresa: Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poștal 500035, Brașov.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

  1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
  2. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
  3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
  4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
  5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la adresa Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, până la data de 17 martie 2018, ora 10.30. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 18 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal.
Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Preşedintele Filialei Braşov,
Adrian Lesenciuc

COMUNICATE

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.