Ovidiu MOCEANU

Ovidiu MOCEANU, n. 17 februarie 1949, Copru, jud. Cluj. Prozator, eseist, critic literar. Fiul Mariei şi al lui Simion Moceanu. Studii universitare în filologie la Universitatea „Babeş-Bolyai” şi în teologie la Universitatea „Lucian Blaga”, doctorat în filologie. Preot, profesor universitar doctor la Universitatea ”Transilvania”, coordonator de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Braşov, din 1990. A colaborat la numeroase publicaţii culturale: Astra, Gazeta de Transilvania, Tribuna, Poesis, Steaua, Contrapunct, Atheneum, Caiete critice, Echinox, Limba română, Athaeneum etc. şi religioase Lumea monahilor, Tabor, Revista teologică, Telegraful român, Renaşterea, Foaia Diecezană, Îndrumătorul bisericesc, Lumina de duminică etc. A participat la numeroase conferinţe ştiinţifice. A coordonat şi/sau publicat articole în volume colective: Eonul Blaga. Întâiul veac. Culegere de lucrări dedicată Centenarului Lucian Blaga (1895-1995), îngrijită de Mircea Borcilă, (1997), Dea Munera, coord. Caius Dobrescu şi Ovidiu Moceanu, (2005), Caietele Lucian Blaga, vol. VI, (2005) etc. A debutat în revista Tribuna din Cluj-Napoca în anul 1969 cu o recenzie. Debutul editorial s-a produs în 1983 cu volumul de nuvele O privire spre Ioan, Editura Dacia. Premii literare: Premiul filialei Braşov a USR în 1993; Premiul filialei Cluj a USR în 1994. În 2013 a fost distins cu premiul pentru proză la ”Colocviile Liviu Rebreanu” de la Bistriţa. În 2014 i s-a decernat premiul „Vasile Conta” al Academiei Române pentru Tratatul despre vis (2012).

OPERA: Proză: O privire spre Ioan, nuvele (1983); Fii binevenit, călătorule, roman (1986); Ordinul Bunei Speranţe, roman (1989, reed.2015); Împăratul Iubirii, nuvele (1994); Povestiri cu uşa deschisă, povestiri (2009); Spovedania, roman (2012); Studii şi monografii: Experienţa lecturii (1997); Visul şi împărăţia. O teologie a visului (1998); Visul şi literatura (1999, reed.2002); Sensuri fundamentale (2001); Literatura română veche (2002); Literatura română la începutul secolului al XX-lea (1900-1918). Reviste, curente şi direcţii literare (2002);  Teologie şi filologie. Andrei Şaguna vs. Ion Heliade Rădulescu (2003), Literă şi duh (2003), Cu Hristos prin Babilon (2004), Cuvinte şi cărţi (2006), Disciplina lecturii (2010); Tratatul despre vis (2012); Sens unic. Interviuri (2016); peste 20 de volume în colaborare, printre care dicţionare de personaje literare şi istorii didactice ale literaturii române, în colaborare cu Caius Dobrescu, Gheorghe Crăciun, Andrei Bodiu, Florin Şindrilaru, Mircea Zaciu ş.a.; lucrări didactice: compendii şi teste de limba română, antologii etc.

REFERINŢE CRITICE (selectiv): Academia Română, Dicţionarul cronologic al romanului românesc de la origini până la 1989¸Ed. Academiei Române, 2004; Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Ed. Univers Enciclopedic, 2005; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Ed. Paralela 45, 2006; B Crăciun şi D. Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Ed. Porţile Orientului, 2011; Andrei Bodiu, A.I. Brumaru, Constantin Cubleşan, Ion Itu, Cornel Moraru, Liviu Petrescu, Eugen Simion, Vasile Spiridon, Radu G. Ţeposu, N. Steinhardt, Laurenţiu Ulici, Ion Vlad, Mircea Zaciu.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.