D. GHERGHINESCU-VANIA

D.Gherghinescu-Vania, pseudonimul lui Dumitru Gherghinescu, n.12 noiembrie 1900, Cârceni, Mehedinţi, d. 5 octombrie 1971, Braşov. Fiu al Elenei şi al lui Constantin Gherghinescu. Poet, traducător din limbile italiană, franceză şi rusă. Absolvent al Liceului „Traian” din Turnu Severin şi al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Stabilit la Braşov în 1937. Debut în revista Datina din Tr. Severin în 1920. Debut în volum: Drum lung, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1928.  Publică în revistele: Bilete de papagal, Ramuri, Revista Fundaţiilor Regale, Universul literar, Tribuna nouă, Gândirea, calendarul, Braşovul literar şi artistic, Progres şi cultură, Glasul Mureşului, Pagini literare, Gând românesc, Familia, Sfarmă Piatră, Porunca vremii, Înnoirea, Tribuna, Luceafărul de ziuă, Drum nou, Gazeta literară, Contemporanul, Argeş, Steaua, Astra. A fondat şi condus la Braşov revista Claviaturi, a condus Luceafărul de ziuă şi a făcut parte din colectivul redacţional al Astrei. Secretar al filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România între 1956 şi 1960. Premiul Academiei Române pentru volumul de versuri Privighetoarea oarbă (Editura Universul, 1940).

OPERA: versuri: Drum lung (1928); Amvonul de azur (1933); Timp sonor (1968); Acolo sus, steaua (1971), Privighetoarea oarbă. Versuri.1928-1969, antologie (1971).

REFERINŢE CRITICE (selectiv): G. Călinescu, Istoria literaturii române: de la origini până în prezent; Eugen Simion, Dicţionarul General al literaturii române, editat de Academia Română; Şerban Cioculescu, Perpessicius, Virgil Gheorghiu, Şt.A. Banaru, Emil Micu, Constantin Ciopraga .