Cătălin BADEA-GHERACOSTEA

N. 1968, Brașov, semnează cu pseudonimul Cătălin BADEA-GHERACOSTEA. Critic literar. Absolvent al studiilor universitare cu teza de licență Morfologia și tipologia literaturii sf românești după 1980 (2001); doctor în filologie cu teza Fantastica românească după al doilea război mondial (2013, prima din țară dedicată exclusiv sf&f-ului românesc), ambele la Universitatea Transilvania din Brașov. A lucrat în presa brașoveană între 1990 și 2010, la ASTRA, Transilvania Expres, Brașov Visitor. Membru al clubului Antares (din 1985), al SRSFF (din 2013), secretar al ARCA SF (2014-2016). A publicat după 1990 sute de articole despre sf-ul românesc în publicații tipărite și electronice din țară și de peste hotare, o parte dintre acestea fiind editate în volumele Alternative critice (ediția a II-a, Millenium Books/Ștef, Satu-Mare/Iași, 2010) și Aducerea la zi (Millenium Books/Brumar, Satu-Mare/Timișoara, 2012). O altă lucrare dedicată fantasticii românești este Short (Hi)Story of Romanian Speculative Fiction (MediaTech, Iași, 2012/Texarom, SUA, 2013). Primul român cu o bursă de studii la biblioteca Asociației Britanice de sf&f, din cadrul Sidney Jones Library din Liverpool (2012-2013). Este primul român cu un articol publicat în SFRA Magazine (Science Fiction Research Association Magazine), în 2014. A înființat și coordonat colecția Bendis la editura Tracus Arte, publicând cu obstinație autori români. A coordonat la aceeași editură primele șase volume din colecția Mihail Grămescu. Opere Complete. Împreună cu editura Tracus Arte a primit premiul „Best Publisher” al Societății Europene de Science Fiction (ESSF) pe anul 2017, decernat cu ocazia congresului de la Dortmund. Deține rubrica SFada cu literatura, în revista Observator Cultural. Continuă, împreună cu Cristina Ghidoveanu, rubrica Exploratorii Lumii de Mâine, la Radio România Cultural. Mai are ca interese de studiu istoria militară și istoria recentă a României. Este co-autor al volumului 15 Noiembrie 1987. Ziua Demnității (Brașov, KronArt, 2007).
OPERA: critică literară: Alternative critice. O vedere asupra literaturii SF românești (2001); Alternative critice, Ediția a II-a revăzută și adăugită (2010); Aducerea la zi (2011); SFada cu literatura (2015).
REFERINȚE CRITICE (selectiv): Bogdan Coșa, Cornel Robu, Adrian Popovici, Mircea Opriță, Adriana Marcu, Cornel Ungureanu.