Evenimente

 CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei ________________ a
Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Brașov, cu sediul în Piața Teatrului nr.1, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Brașov, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 23 martie 2023, ora 12.00, la adresa din Piața Teatrului nr.1 (intrarea str. Vlad Țepeș).

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1.Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023;
2.Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR;
3.Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;
4.Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028;
5.Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;
6.Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute):
– Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
– Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
– Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.
Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Piața Teatrului nr.1, până la data de 18 martie 2023, ora 12.00.
Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 23 martie 2023 la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei Brașov,
Adrian Lesenciuc

ARHIVĂ EVENIMENTE

Ziua-Limbii-Române-la-teatru
fEstivalul de cArte şi muzică Libris, ediția a VII-a
Scriitorul anului 2017 și autorii Neuma la Brașov
Festivalul Vin la munte. Degustări de vin şi poezie
fEstivalul de cArte şi muzică Libris, ediția a VI-a
Târgul internațional de carte şi muzică Libris

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.