Domniţa GHERGHINESCU-VANIA

Domniţa Gherghinescu-Vania, născută Domnica Moraru în 1908, la Bucureşti, d. 8 septembrie 1969, Braşov. Traducătoare. Absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti. Căsătorită cu D. Gherghinescu-Vania şi stabilită la Braşov în 1937. Amfitrioană a manifestărilor literare din casa Gherghineştilor de pe str. Crişan din Braşov. A inspirat poeme ale unor scriitori canonici  din literatura română, printre care Tudor Arghezi şi Lucian Blaga. A tradus prepăonderent din literatura franceză: Alain-Fournier, Antoine de Saint-Éxupery, Valéry Lambaud etc. Opera ei a fost publicată postum.

OPERA: Cartea pierdută (1971), ediţie îngrijită de D. Gherghinescu-Vania; Domniţa nebănuitelor trepte (1995), ediţie îngrijită de Simona Cioculescu; traduceri: Alain-Fournier, Cărarea pierdută (1942); Valéry Lambaud, Fermina Marquez (1969).

REFERINŢE CRITICE (selectiv): Eugen Simion, Dicţionarul General al literaturii române, editat de Academia Română; Şerban Cioculescu, Petru Comarnescu, Zaharia Stancu, D. Gherghinescu-Vania, Mihai Gafiţa, N.I. Popa, Vasile Gionea, Octav Şuluţiu, M.N. Rusu, Constantin Cubleşan, Ion Biberi, Ion Vlasiu, Z. Ornea, Gheorghe Grigurcu.