Dumitru Cezar BOGHICI

N.15 martie 1977, Brașov. Fiul Aureliei (n. Mărginean) și al lui Dumitru Boghici. Absolvent al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna”, Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu (1999). Doctor în filologie, cu lucrarea Sacrul în imaginarul poetic românesc din secolul al XX-lea, Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu (2010). Actualmente, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov. Debut în critica literară cu unele consideraţii asupra imaginarului arghezian, publicate în „Monitorul de Braşov” (2001). În 2002, debutează într-un volum colectiv, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească (coord. Florin Şindrilaru). Sacrul şi imaginarul poetic românesc din secolul al XX-lea (2010) este primul volum al autorului. Colaborează cu articole și studii în „Astra”, „Mișcarea literară”, „Tribuna”, „Apostrof”, „Familia”, „Vatra” etc. Autor a numeroase lucrări didactice, dintre care amintim: Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, vol. 1-2, coord. Florin Şindrilaru, 2002 (reed. 2003); Limba şi literatura română pentru bacalaureat şi admitere, vol. 1-2, coord. Nicolae Manolescu, Gheorghe Crăciun et al. (2006); Poezia românească. Antologie de texte comentate şi aprecieri critice, coord. Cezar Boghici (2006); O istorie a prozei şi dramaturgiei româneşti. Perspectiva personajului literar, vol. 1-2, coord. Florin Şindrilaru (2011) etc. I s-au acordat premii pentru eseu din partea revistelor „Astra” (2007) și „Tribuna” (2011).

Opera:

Sacrul și imaginarul poetic românesc din secolul al XX-lea, pref. Ovidiu Moceanu, Sibiu, 2010; Turnul Babel. Pagini de critică și istorie literară, Brașov, 2012.

Referințe critice:

Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Iaşi: Editura Porţile Orientului, 2011; Nicolae Stoie, Radu Vancu, Elena Vieru, Aurora Comşa, Mircea Moț, Virgil Nemoianu, Adrian Lesenciuc, Mitropolitul Laurenţiu.