Luminiţa CORNEA

Nume sub care semnează Florica-Luminiţa Cornea, n. Graure. Istoric şi critic literar, prozator. S-a născut la 29 august 1949 la Giurgiu. Din anul 1955 familia sa s-a stabilit în Ardeal, tatăl său, preotul Ioan Graure fiind deţinut politic în perioada 1951-1955. A terminat liceul la Blaj, apoi Facultatea de Limba şi Literatura Română la Universitatea Bucureşti, cu o lucrare de licenţă coordonată  de prof.univ. dr. Dimitrie Macrea (1974).  Doctor în filologie, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2006). Din 1975 este profesor de limba şi literatura română în Sf. Gheorghe, jud. Covasna. În paralel este şi muzeograf la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, contribuind la înfiinţarea Casei Memoriale „Romulus Cioflec” din Araci, Covasna (1998). A debutat în anul 1975 în Biserica ortodoxă română, cu studiul Manuscriptul de la Ieud (Maramureş) – importanţa lui filologică şi bisericească. A mai publicat studii şi articole în revistele Limbă şi literatură, Grai românesc, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice, Caligraf, Limba română, Vatra veche, Sud, Revista română, Astra blăjeană etc. În volum, debutează în 1998 cu lucrarea Scriitori – case şi muzee memoriale (realizată în coautorat), la Editura Diacon Coresi din Bucureşti. Fondator şi coordonator al revistei cultural-artistice Ecou, apărută, la Sf. Gheorghe, în perioada 1996-2005, publicaţie menţionată în Dicţionarul presei literare româneşti de Ion Hangiu (2004). Din decembrie 2013, redactor-şef al revistei semestriale de literatură Caietele de la Araci. A primit mai multe premii şi distincţii, printre care şi Premiul literar „Octavian Goga” oferit de ASTRA, Sibiu, 2015.

Opera: istorie şi critică literară: Scriitori – case şi muzee memoriale (coautor, 1998); Atlasul literaturii române (coautor, 2003); Locuţiuni verbale în romanul istoric sadovenian – o abordare gramaticală, stilistică şi poetică (2008); Teculeştii din neam în neam (coautor, 2008); Pe cărarea Raiului. Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei (2010, reed. 2014); Întru lumina munţilor – fragmente de spiritualitate românească (2013); Scriitori. Case memoriale (I), (2014); Studii şi articole literare (2014); Un pelerinaj în Ţara Sfântă (2015); Asociaţiunea Astra întru iubire de suflet românesc (2015); Romulus Cioflec – o viaţă în imagini (2016). Ediţii îngrijite: Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec (1994); Romulus Cioflec, Moarte cu bocluc (1998); Ideea de Eminescu (2000); Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege – cuvântări şi predici (2006); Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, (2007); Preot Ioan Graure, Cinstirea părinţilor – culegere de predici şi articole (2008); Romulus Cioflec, Cupa Domeniilor (2012); Romulus Cioflec, Răspântia (2016).

Referinţe critice (selectiv): Ion Buzaşi, Ion Hangiu, Iordan Datcu, Liviu Groza, Gheorghe Badea, Gheorghe Pop, Victor V. Grecu, Luminiţa-Irina Niculescu, Florin-Corneliu Popovici, Nicolae Băciuţ, Valentin Marica, Nicolae Scurtu, Doru Munteanu, Adrian Lesenciuc, Laurenţiu-Ciprian Tudor, Ion Topolog, Marian Drăghici.