Luminiţa CORNEA

Luminiţa Cornea este numele sub care semnează Florica-Luminiţa Cornea, n. Graure,istoric şi critic literar, prozator. S-a născut la 29 august 1949 la Giurgiu. Din anul 1955 familia sa s-a stabilit în Ardeal, tatăl său, preotul Ioan Graure fiind deţinut politic în perioada 1950-1954. A terminat liceul la Blaj, apoi Facultatea de Limba şi Literatura Română la Universitatea Bucureşti, cu o lucrare de licenţă coordonată  de prof.univ. dr. Dimitrie Macrea (1974).  Doctor în filologie, la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2006). Din 1975 este profesor de limba şi literatura română în Sf. Gheorghe, jud. Covasna. În paralel este şi muzeograf la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe, contribuind la înfiinţarea Casei Memoriale „Romulus Cioflec” din Araci, Covasna (1998). A debutat în anul 1975 în Biserica ortodoxă română, cu studiul Manuscriptul de la Ieud(Maramureş) – importanţa lui filologică şi bisericească. A publicat studii, recenzii şi articole în revistele Mitropolia Ardealului, Limbă şi literatură, Grai românesc, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice, Caligraf, Limba română, Vatra veche, Sud, Revista română, Astra blăjeană, Caietele de la Araci, Expres cultural, Libris, etc. În volum, debutează în 1998 cu lucrarea Scriitori – case şi muzee memoriale (realizată în coautorat), la Editura Diacon Coresi din Bucureşti. Fondator şi coordonator al revistei cultural-artistice Ecou, apărută, la Sf. Gheorghe, în perioada 1996-2005, publicaţie menţionată în Dicţionarul presei literare româneşti de Ion Hangiu (2004). Din decembrie 2013, redactor-şef al revistei semestriale de literatură Caietele de la Araci. Premii şi distincţii:titlul de Profesor evidenţiat (1986); Premiul pentru libertatea culturii (1992), Ordinul Meritul pentru Învăţământ în gradul de Ofiţer (2004), Diploma de excelenţă „Gheorghe Lazăr”(2008), Medalia și diploma „Crucea Munților” (2014) a Episcopiei Covasnei și Harghitei,Premiul literar „Octavian Goga” oferit de ASTRA, Sibiu (2015).

OPERA: istorie şi critică literară: Scriitori – case şi muzee memoriale (coautor, 1998); Atlasul literaturii române (coautor, 2003); Locuţiuni verbale în romanul istoric sadovenian – o abordare gramaticală, stilistică şi poetică (2008); Teculeştii din neam în neam (coautor, 2008); Pe cărarea Raiului. Convorbiri duhovniceşti cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan al Covasnei şi Harghitei (2010, reed. 2014);  Întru lumina munţilor– fragmente de spiritualitate românească (2013); Scriitori. Case memoriale (I), (2014); Studii şi articole literare (2014); Un pelerinaj în Ţara Sfântă (2015); Asociaţiunea Astra întru iubire de suflet românesc (2015); Romulus Cioflec – o viaţă în imagini (2016), Scriitori. Case memoriale (II), (2017); Înviatul din Nazaret. Convorbiri duhovniceşti cu ÎPS Ioan al Banatului (2017); Pe cărarea Raiului. Convorbiri duhovniceşti cu ÎPS Ioan al Munților(ediția a III-a)(2017); Făclii arzând. File de istorie literară (2019); Pe cărarea Crucii. Convorbiri duhovniceşti cu ÎPS Ioan al Banatului (2019).

EDIŢII ÎNGRIJITE: Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec (1994); Romulus Cioflec, Moarte cu bocluc (1998); Ideea de Eminescu (2000); Justinian Teculescu, Pentru neam şi pentru lege – cuvântări şi predici (2006); Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, (2007); Preot Ioan Graure, Cinstirea părinţilor – culegere de predici şi articole (2008); Romulus Cioflec, Cupa Domeniilor (2012); Romulus Cioflec, Răspântia (2016);Romulus Cioflec, De la Dunăre – în jurul Peninsulei Balcanice – prin Italia, la Dunăre (2017); Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei (2019).

REFERINŢE CRITICE (selectiv): Ion Buzaşi, Ion Hangiu, Iordan Datcu, Liviu Groza, Gheorghe Badea, Gheorghe Pop, Mircea Popa,Victor Durnea,Victor V. Grecu, Luminiţa-Irina Niculescu, Florin-Corneliu Popovici, Nicolae Băciuţ, Valentin Marica, Nicolae Scurtu, Doru Munteanu, Adrian Lesenciuc, Laurenţiu-Ciprian Tudor, Ion Topolog, Marian Drăghici,Valentin Talpalaru,Menuț Maximinian, Iurie Colesnic.